Home / Јавне набавке / ЈНМВ 1/2015 – Обавештење о закљученом уговору