Важне информације

 1. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022 години
 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада
 3. Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину
 4. Продужен фебруарски распуст
 5. Измена школског календара 23.03.2022.
 6. **************************
 7. Списак изабраних уџбеника за 2022/2023. годину за ученике од I до VIII разреда
 8. Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину
 9. **************************
 10. Правилник о изменама и допунама правилника о школском календару
 11. Табеларни приказ школског календара
 12. **************************
 13. Распоред звоњења за школску 2021/2022. годину
 14. **************************
 15. Распоред часова за ученике од V до VIII разреда за школску 2021/2022. годину
 16. **************************
 17. Извод из закона о основама система образовања и васпитања - ПРAВA ДETETA И УЧEНИКA, OБAВEЗE И OДГOВOРНOСTИ УЧEНИКA
 18. **************************
 19. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Најновији чланци

Обавештења