Важне информације

 1. Oбавештење о начину организације наставе у школској 2020/21. години
 2. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада и мере заштите
 3. **************************
 4. Списак изабраних уџбеника за 2021/2022. годину за ученике од I до VIII разреда
 5. **************************
 6. Правилник о школском календару за школску 2020/2021. годину
 7. Табеларни преглед календара за школску 2020/2021. годину
 8. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020_2021. годину
 9. **************************
 10. Распоред часова за ученике од I до IV разреда за школску 2020/2021. годину
 11. Распоред часова за ученике од V до VIII разреда за школску 2020/2021. годину
 12. Распоред звоњења за школску 2020/2021. годину
 13. **************************
 14. Извод из закона о основама система образовања и васпитања - ПРAВA ДETETA И УЧEНИКA, OБAВEЗE И OДГOВOРНOСTИ УЧEНИКA
 15. **************************
 16. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Најновији чланци

Обавештења

 • Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину

  Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину

  Поштовани родитељи На линковима који следе налазе се понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину. Сва упутства су садржана у понуди. Уколико желите да набавку уџбеника извршите преко школе молимо вас да преуземте поруџбенице […]

   
 • Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину

  Одлука

   
 • Пробни завршни испит

  Пробни завршни испит

  Обавештење директорима школа Календар уписних активности за упис у средње школе за 2021/2022. годину Упутство за директоре школа, одељењске старешине, дежурне наставнике и ученике: https://www.youtube.com/watch?v=t0YUeqNI2AI&t=1s