Важне информације

 1. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022 години
 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада
 3. Обавештење о начину рада од 17.01.2022. године
 4. **************************
 5. Списак изабраних уџбеника за 2021/2022. годину за ученике од I до VIII разреда
 6. Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину
 7. **************************
 8. Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину
 9. Правилник о изменама и допунама правилника о школском календару
 10. Табеларни приказ школског календара
 11. **************************
 12. Распоред звоњења за школску 2021/2022. годину
 13. **************************
 14. Распоред часова за ученике од V до VIII разреда за школску 2021/2022. годину
 15. **************************
 16. Извод из закона о основама система образовања и васпитања - ПРAВA ДETETA И УЧEНИКA, OБAВEЗE И OДГOВOРНOСTИ УЧEНИКA
 17. **************************
 18. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Најновији чланци

Обавештења

 • Обавештење о начину рада од 24.01.2022. године

  У складу са Обавештењем о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе, обавештавамо вас о моделу по ком ће се настава организовати од 24.01.2022. године. За ученике првог циклуса (од […]

   
 • Почетак другог полугодшта

  У складу са Одлуком МПНТР, настава се од понедељка, 17.01.2022. године одвија по првом моделу, односно непосредно у школи за све ученике од I до VIII разреда. Распоред смена је следећи: – преподневна смена – […]

   
 • Календар смотри и такмичења у школској 2021/2022. години

  https://mpn.gov.rs/vesti/objavljeni-strucno-uputstvo-i-kalendar-takmicenja-i-smotri-osnovnih-skola-za-skolsku-2021-2022-godinu/