Home / Школска 2020/2021. година / ВЕЛИКЕ ЛИЧНОСТИ XIX ВЕКА

ВЕЛИКЕ ЛИЧНОСТИ XIX ВЕКА

Ученици седмог разреда наше школе су ове школске године из  историје радили пројекат – Велике личности XIX. Задатак је био да изаберу личност која је, током ове школске године у оквиру наставе историје, на њих оставила највећи утисак, затим да истраже живот изабране личности и направе интервију са том личношћу. Потом су све своје радове склопили у часопис свог разреда, где су сами осмослили насловну страну. Циљ пројекта је био да се код ученицка развију способности обраде информација, комуникације и сарадње. У изради пројекта наши ученици су показали велико интересовање, инвентивност и креативност, што се види на свакој страници њихових часописа.

Данијела Јокић, наставница историје