Home / Библиотека / НЕКЕ ОД КЊИГА О НОВОМ САДУ КОЈЕ МОЖЕТЕ НАЋИ У НАШОЈ БИБЛИОТЕЦИ

НЕКЕ ОД КЊИГА О НОВОМ САДУ КОЈЕ МОЖЕТЕ НАЋИ У НАШОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПРИЧЕ ВАРОШКИХ УЛИЦА / Војислав Пушкар

Капитална архивско – документациона књига препуна вредних података о расту и развоју Новог Сада од 1745. године до данашњих дана: НОВИ САД – ПРИЧЕ ВАРОШКИХ УЛИЦА. Аутор, Војислав Пушкар, познати истраживач, на стручан и професионалан начин, с богатом архивском грађом, по угледу на радове Васе Стајића, “прича” историју раста новосадских улица: од прве калдрме, копања канала и бунара, првих електричних, водоводних и канализационих водова, па све до данашњих вишеспратних здања и модерних саобраћајница. Текстови су обогаћени аутентичним фотокопијама свих службених планова Града који прате његов развој по расту улица.

Ова богато илустрована и луксузно опремљена монографија о Новом Саду приповеда како је из дунавске мочваре израстао савремени град којим се Новосађани, али и читава Србија с правом поносе.

БОРАВИШТА УГЛЕДНИХ ГРАЂАНА НОВОГ САДА КРОЗ ИСТОРИЈУ / Војислав Пушкар

„ Занимљиво би било, кад би нам ко побележио где су, у којем месту и у којој кући живели и умрли наши знаменити покојници, те да се то потомству остави као занимљив запис и спомен, јер то данас с пијететом чине сви образовани народи.“  (Др Илија Огњановић Абуказем)

Аутор, Војислав Пушкар, је управо то урадио. Забележио је зграде у којима су живеле и боравиле неке од значајних личности града Новог Сада. Књига је намењена свима онима којима је овај град у срцу.

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НОВОГ САДА / уредник Душан Попов

Нови Сад је један од ретких градова који имају своју енциклопедију, а ње не би било да није богате прошлости и вредних људи.  Енциклопедија Новог Сада је дело које се састоји од тридесет томова, а настало је захваљујући огромном личном прегнућу Душана Попова, уз подршку Новосадског клуба.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НОВИ САД / група аутора

Ово је једна од најпотпунијих књига о Новом Саду. Она је окупила импозантан број зналаца Новог Сада, његове прошлости и, што је још важније, његовог бића. Вековима ово место чине људи, а историју пишу збивања у којима учествују или која их дотичу,а њихово стваралаштво, градитељство сваке врсте, оставља трајан траг који ми некад видимо, некад само осећамо и настављамо. О томе да је Нови Сад вредан истраживања сведоче бројна дела о њему.


ИСТОРИЈА НОВОГ САДА / написао Мелхиор Ердујхељи

Мелхиор Ердујхељи је рођен у Сенти 1860. године, завршио је теологију. Године 1887. постављен је за капелана и учитеља веронауке у Новом Саду, где је у Занатској школи још предавао и српски језик, све до 1894, када је напустио Нови Сад.

Муниципални одбор слободне краљевске вароши је 1892. године донео одлуку да се Ердујхељију повери писање монографије града, имајући у виду његово објављивање радова из историје града у новосадским часописима. Она је завршена две године касније. Објављена је на мађарском језику и у српском преводу, а годину дана касније и на немачком.

Ердујхељи је Новосађанима оставио и своје духовно завештање, и то у образложењу зашто је у својој монографији, Историји Новог Сада, са посебном пажњом обрадио историју Срба у Новом Саду: „Напослетку, особиту сам пажњу поклањао историји Срба. У томе послу руководило ме је двоје. Прво, што је Нови Сад духовно средиште угарских Срба. Друго, што јавно мњење најмање познаје живот и рад тога народа и историју његове књижевности. А овамо за обе стране желети би било, да познајемо једно другом прошлост и да један другог разумевамо: историја, та magistra vitae, научила би нас, да су нам интереси заједнички, те би се с предусретљивошћу и братском љубави приближавали једно другом.“

УЛИЦЕ НОВОГ САДА : 1745 – 2000. / Војислав Пушкар

Ова књига је читава мала студија урбаног развоја Новог Сада, сагледана са аспекта назива улица кроз историјске периоде. Циљ публикације је да се, у обухваћеном периоду, идентификују називи улица које и данас постоје, а и оних које су нестале изменама урбанистичких захвата и да се истраживачима олакша сналажење у старим називима улица Новог Сада. Да би се избегла једноличност набрајања улица, низ назива је прекидан занимљивостима из прошлости Новог Сада везаним на првом месту за град и саме улице. Тако у овој књизи налазимо интересантне податке о томе како су улице изгледале, када су калдрмисане, асфалтиране, осветљене и томе слично.

Називи улица показују како је текла историја града. Први називи су били на немачком, а онда улице добијају мађарска, па српска имена. У Другом светском рату, имена улица су поново мађарска, да би по ослобођењу опет била мењана, и то више пута. Само читајте називе улица и можете да видите историју Новог Сада – каже Војислав Пушкар, аутор књиге „Улице Новог Сада“.