Home / Библиотека / Нова књига у библиотеци, намењена наставницима

Нова књига у библиотеци, намењена наставницима

КАКО РАЗВИЈАТИ ВЕШТИНЕ ПОДУЧАВАЊА: Теорије учења, Методе подучавања, Алтернативни приступи / Власта Визек Видовић, Мајда Ријавец, Весна Влаховић Штетић, Дубравка Миљковић

Главне области психологије образовања систематизоване су у овој књизи тако да свака од њих обухвата по једно поглавље. Након приказа теоријских приступа учењу и њихове примене у првом поглављу, у другом је дат приказ различитих приступа учењу и подучавању. У последњем, трећем поглављу, дат је приказ алтернативних приступа подучавању.

Свако ко се упусти у подучавање схвата како му академска знања из одређене области нису довољна ако не зна начин на који ће та знања пренети.  У овој књизи обухваћене су социјалне и концептуалне вештине које су потребне за подстицање ученика на учење и постизање жељених исхода учења.

IMG-abcfc7982a9ac0eaadd0caa14e16b297-V