Home / Јавне набавке / Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2/2016