Home / Обавештења / Обавештење везано за бесплатне уџбенике за школску 2020/2021. годину

Обавештење везано за бесплатне уџбенике за школску 2020/2021. годину

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће се за школску 2020/2021. годину средствима из буџетa Републике Србије финансирати набавка уџбеника за децу из породица која остварују право на бесплатне уџбенике за школску 2020/2021. годину.
Уколико родитељи остварују право по било ком основу, потребно је да се пријаве разредним старешинама најкасније до уторка 26.05.2020.године. Разредне старешине је потребно да списак са именима родитеља који остварују право на бесплатне уџбенике доставе на мејл школе osnikolate@gmail.com до среде 30.05.2020. године. О начину на који ће, као и о времену у ком ће родитељ достављати  школи доказ да остварује право на бесплатне уџбенике, родитељ ће бити накнадно обавештен посредством разредних старешина и школског сајта. Пријава разредном старешини за остваривање права на бесплатне уџбенике у овом момменту није везана за достављање документације. Родитељ одговара за тачност пријављених података разредном старешини.
Школи ће се као доказо испуњености услова, достављати следећа документација:
1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоца новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
-За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. потребно је само да родитељ пријави разредном старешини у ком разреду и одељењу  је дете/деца.
3. За ученике са сметњама у развоју  и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Родитељи будућих првака ће се  о испуњавању услова за право на беслплане уџбенике изјашњавати педагогу/психологу приликом тестирања. Уколико је тестирање већ обављено а родитељи испуњавају услове за остваривање права на бесплатне уџбенике, потребно је да се јаве на број телефона који су користили приликом пријаве за упис.
У прилогу можете преузети одлуку која се односи на остваривање права на бесплатне уџбенике за школску 2020/2021. годину.
С поштовањем,
Директор
Игор Милићевић
besplatni udžbenici