Home / Обавештења / Обавештење везано за жалбе на резултате завршног испита

Обавештење везано за жалбе на резултате завршног испита

На основу дописа од стране Министарства које је школа добила 22.06.2020. а везано за жалбе које су по календару у уторак, 23.06.2020. године, обавештавамо родитеље/друге законске заступнике о следећем:

  1. Школа је у обавези да родитељу/другом законском заступнику ученика који нема могућности да самостално изврши увид у тест/-ове омогући увид у тестове са завршног испита.
  2. Родитељ/други законски заступник ученика се писаним путем обраћа школи да му омогући увид у тест/-ове, обавезно наводећи име, презиме ученика и идентификациони број ученика.
  3. Директор школе приступа тестовима ученика на следећи начин:
  •  Приступа веб месту: zios.mpn.gov.rs
  • Логује се са приступним параметрима које ће благовремено добити од информатичких координатора
  • Уноси идентификациони број ученика
  •  Бира тест у који родитељ/други законски заступник ученика жели да изврши увид (матерњи језик/математика/комбиновани)
  • Показује тест родитељу и по потреби исти штампа
  • Школа води евиденцију о свим захтевима за увид у тест/-ове на основу захтева родитеља (списак примљених захтева за увид са подацима родитеља и ученика). Сваки приступ подацима мора имати основ (поднета молба за увидом у тест).

Управа школе