Home / Обавештења / Упис ученика у први разред 2020/2021. године

Упис ученика у први разред 2020/2021. године

У први разред школске 2020/2021. године уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по година, а највише седам  и по година (деца рођена 01.03.2013. до 28.02.2014.).

Деца од шест до шест и по година (рођени од 01.03.2014. до 31.08.2014.) могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Неопходна документација за упис:

  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму

Упис почиње 01.04.2020. године и траје до 31.05.2020., а о терминима за упис школа ће поставити накнадно обавештење.

Основна школа је дужна да упише  свако дете са  подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу  писменог  захтева родитеља у складу са просторним  и кадровским могућностима школе.
Захтев се  предаје  школи најкасније до 01. фебруара 2020. године, а родитељи који желе упис у целодневну наставу уз захтев подносе и потврде о запослењу родитеља.

Родитељи са пребивалиштем на терену школе заинтересовани за упис у одељење целодневне наставе, такође подносе молбу до 01. фебруара 2020. године. За упис у целодневну наставу уз молбу потребно је приложити потврде о запослењу родитеља.
управа школе