Припремна настава II

Творба речи

Презентација 1

 Презентација 2

Функционални стилови

Презентација 1

Презентација 2

Синтакса

Презентација 1

Презентација 2

Презентација 3

Презентација 4