Самовредновање школе за школску 2014/2015. годину

На линковима који следе можете преузети и погледати документа која описују процес самовредновања школе за 2014/2015. годину: Извештај о спроведеном самовредновању школе Презентација резултата самовредновања школе Акциони план Тим за самовредновање школе