Home / Ученички парламент / ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА И ПОДРШКА

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА И ПОДРШКА

На састанку одржаном 7. 11. 2023. године, чланови Ученичког парламента су са психолошкињом наше школе Мајом Жујић, а на њену иницијативу, покренули акцију пружања помоћи ученицима којима је потребна помоћ у учењу и разладили стратегију и кораке за реализацију.
Парламентарци су анкетирали другаре из свог одељења ко би желео да пружи помоћ и да допринос овој акцији. Анкетирање је обављено, направљен је списак добровољаца по одељењима и исти прослеђен Маји Жујић. Договорено је да се, за почетак, састанци за помоћ у учењу одржавају понедељком. Први састанак је одржан 4. 12. 2023. 
Помоћ ученицима пружају парламентарци и други ученици седмих и осмих разреда који су желели да пруже подршку. 
Комуникацију између Ученичког парламента и Маје Жујић спроводила је координаторка Ученичког патрламента Милка Марјановић. Даљу координацију и комуникацију воде педагог и психолог наше школе.