Home / Uncategorized / Упис првака

Упис првака

Упис деце у први разред је почео 01. априла 2015. године и траје до 29. маја 2015. године. Уписују се деца рођена у периоду од 01. марта 2008. године до 01. марта 2009. године.

Документација потребна за упис:

  1. извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или копија уз оригинал на увид),
  2. лекарска потврда,
  3. фотокопија личне карте родитеља због адресе пребивалишта или пријава боравка за дете,
  4. уверење о савладаном предшколском припремном програму (ово уверење се доставља накнадно, по завршетку предшколског припремног програма).

Приликом уписа родитељи ће бити обавештени о термину тестирања детета.

Такође приликом уписа родитељи добијају упитник који попуњен доносе на тестирање. Упитник можете преузети и на линку који следи: УПИТНИК.