Home / Библиотека / КОРИСНА ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ

КОРИСНА ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ

Едиција Креативна школа / Креативни центар

 

Подучавање деце с тешкоћама у учењу у редовној настави / Сузан Вајнбренер
Сваки наставник има ђаке с тешкоћама у учењу. Без обзира на то да ли су они означени као ученици за специјално образовање, као спори или као понављачи, то су млада бића чији вам проблеми у учењу представљају свакодневни изазов. Ова књига је златан рудник за сваког наставника у чијој се учионици налазе и ђаци с тешкоћама у учењу. Методе и технике, које се реализују поступно, а које су тестирали бројни наставници, и лако применљиве активности, користиће свим вашим ђацима.

D101

Учионица без насилништва / Алан Бин
У школама се свакодневно дешава да ученици задиркују, вређају, повређују и злостављају једни друге. Насилништво је велики проблем и морате нешто предузети поводом тога, било да сте наставник или родитељ. Ова књига вам нуди више од стотину практичних модела поступака уз помоћ којих ћете спречити и зауставити појаву насилничког понашања међу ученицима. На читавих 45 страна налазе се примери практичних вежби које се могу фото-копирати и применити у раду са децом. Kњига вам може значајно помоћи да у вашем одељењу створите атмосферу поверења и простор за рад без страха.

D033

Научите да учите / Мајк Колс, Чаз Вајт, Пип Браун 

Kњига је намењена наставницима и родитељима и кроз практичне примере указује на то како помоћи ученицима да постигну успех у школи. Неке од важнијих тема које су обрађене у књизи јесу: организација времена, прављење бележака, коришћење библиотеке и истраживачке вештине, методе читања, писање есеја и састава, припрема за полагање испита и тестова. Ту су и бројна корисна упутства намењена наставницима, од којих издавајамо: како увести ученике у одређену активност, како одабрати питања пригодна за дискусију, како организовати допунске активности.

D036

Паметнији си него што мислиш / Томас Армстронг

Ова књига ће вас научити како да препознате које врсте интелигенција су код вас јаче развијене, како да те јаче интелигенције боље користите, као и како да додатно развијете оне интелигенције које су слабије. Аутор књиге, др Томас Армстронг, познат је широм света као експерт за питања вишеструке интелигенције, а његове најпознатије књиге су “Вишеструке интелигенције у разреду” и “Буђење рођеног генија у вашем детету”.

D037

Kако стварати пријатну атмосферу за учење / Неца Јовић, Драган Кувељић

У другом допуњеном издању овог приручника налази се више од 350 игара, насталих у оквиру различитих програма намењених стручном усавршавању наставника. Игре су разврстане у неколико група на основу онога што се помоћу њих може постићи. Поред игара које су се налазиле и у првом издању (за побољшавање сарадње, повећање концентрације, за боље међусобно упознавање и уважавање, за формирање група, бољу процену доживљеног, за размрдавање тела и духа и за вишеструко активирање ученика), у новом издању могу се наћи игре за подизање енергије, као и старе популарне игре. Ово је практична и корисна књига помоћу које ће сваки наставник лако и брзо створити пријатну атмосферу у свом одељењу.

  D052

Паметни задаци / Кетрин Вокер, Едгар Шмит

“Паметни задаци” ће показати учитељима и наставницима како да направе добро организоване провере знања у којима задаци одговарају циљевима и садржајима наставе. У овој књизи наставници ће наћи све потребне информације о томе како да направе задатке који ће основцима помоћи да успешно уче. Такви задаци ће навести ученике да примене ново знање, да размисле о својим ставовима и да их бране, али и да повежу знање из лекције са светом изван школе.

“Паметни задаци” пружају све што је наставнику потребно да промишљено донесе одлуку о томе како, када и зашто ће оцењивати знање ученика.

D067

Заинтересујте ђаке за учење / Кетлин Гулд Ланди   Kњига “Заинтересујте ђаке за учење (50 примера добре наставне праксе)” нуди широку лепезу активности које се могу реализовати у учионици, а које излазе у сусрет потребама свих ученика, укључујући и оне које ученике стављају пред посебне изазове. Овај привлачни приручник организован је у пет поглавља, која говоре о пет услова за ефикасно учење. То су: стварање средине повољне за учење, ангажовање ученика, истраживање наставног програма, продубљивање знања и вредновање и оцењивање наученог.

D076

Одељенски старешина / Ружица Обрадовић, Ивана Лукић

Овај приручник, између осталог, говори: о педагошким, организационим и административним пословима које обавља одељенски старешина; о припремању и вођењу часова одељенског старешине; о томе шта све можете урадити да бисте формирали успешно одељење; о начинима успешне комуникације и индивидуалног рада с ученицима; о начинима сарадње с родитељима.

D083

Успешно читање и писање / Дејвид Бут, Лари Сворц 

Циљ овог приручника јесте да понуди наставницима најбоље технике помоћу којих ће научити своје ученике вештинама читања и писања. У приказу сваке технике кратко су размотрена основна питања, а затим је приказан начин на који се свака од њих може непосредно спровести у настави.
На крају приручника налазе се обрасци који могу бити од користи наставницима и ученицима, а који се могу копирати и непосредно примењивати у настави. Овај материјал користиће пре свега наставнику, али и другим учесницима у настави – ученицима и родитељима.

D097

Подучавање деце с поремећајима менталног здравља и учења у редовној настави / Мајлс Л. Кули 

Циљ овог приручника јесте да помогне учитељима и наставницима, који у оквиру редовне наставе раде са ученицима с посебним потребама, али и педагозима, психолозима, дефектолозима, педагошким асистентима, родитељима и свима онима који раде с децом и тинејџерима. У њему се на приступачан начин описују поремећаји менталног здравља и учења који се често срећу код школске деце, објашњава се како се сваки од њих може испољити у учионици и пружају се сугестије о томе шта да се уради, а шта не да би се подржао развој ових ученика.

У књизи се налази и неколико формулара који се могу копирати и користити у настави.

D105

101 одговор на 101 питање о томе шта сваки наставник треба да зна / Драган Кувељић, Неца Јовић 

Приручник “101 одговор…” практичан је водич кроз десет кључних области у наставничком позиву – од планирања и реализације наставе и подршке ученицима у усвајању знања, као и у осталим аспектима њиховог развоја, до питања безбедности ученика у школи и сарадње с родитељима. На почетку сваке теме изложено је оно што успешан и компетентан наставник треба да зна, а затим се низом примера добре праксе показује како се то може постићи. Наставници могу да прочитају: како ефикасно планирати и припремати наставу; како подржати ученике у учењу; како направити добар педагошки профил ученика; како код ученика развијати унутрашњу мотивацију за учење; како неговати позитивне вредности код ученика; како градити демократску атмосферу у учионици; како реаговати на насиље у школи итд.

D134