Припрема за завршни испит

Драги осмаци, будите активни у истраживању знања и вежбању за пријемни испит! https://www.shtreber.com/osmi-razred-8-osnovna-skola http://srpski.in.rs/?p=1 http://pismenizadaci.com/index.php/zbirka-radova/osnovna/za-8-razred http://www.osmrcajevci.edu.rs/Testovi_Srpski/Testovi-srpski.html http://oso.rs/ http://naucionica.com/testovi-resenja-sa-zavrsnih-ispita-male-mature/# http://srpskijezik.digitalnanastava.rs/ наставница Маја Чмелик