Home / Библиотека / ШКОЛСКИ ЧАС српског језика и књижевности

ШКОЛСКИ ЧАС српског језика и књижевности

2024, број 1

Из садржаја:
Пројектна настава као стратегија учења / Милена Петровић
Како повезати слику, боју, музику и покрет са лекцијама из предмета српски језик /
Снежана Вукић
Мисија Ћирила и Методија (тематски час) / Марија Халер
Драмски текст као наставно средство у усвајању и систематизовању знања о
падежима / Милена Лисица
Обрада лирске пјесме Сунцокрет Рајка Петровога Нога у основној школи – једна
могућност / Борис Ђорем
Наставна интерпретација репрезентативног одломка из романа Хајди Јохане Шпири
/ Катарина Јанковић