Home / Јавне набавке / Одговор на питање 3/2019

Одговор на питање 3/2019

ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”
НОВИ САД, ФУТОШКИ ПУТ 25 А
БРОЈ: I-324
ДАТУМ: 21.02.2019.

 

Предмет : Одговор на питање за додатно објашњење
За ЈНМВ 3/2019

 

      На питање пристигло путем мејла за појашњење – додатно објашњење везано за конкурсну документацију за ЈНМВ 3/2019 – набавка електричне енергије, које гласи:

      ”С обзиром да у понуди тражите да Вам снабдевач достави једну јединствену јединичну цену по KWh, а у моделу оквирног споразума и уговора јединичну цену по вишој и нижој тарифи, молимо Вас да се изјасните, коју од те две варијанте снабдевач треба да Вам понуди”

      Појашњавамо да је довољно да понуђач понуди само једну јединствену цену за обе тарифе, а у моделу оквирног споразума и уговора ставиити јединствену исту цену и за вишу и за нижу тарифу.

 

Радмила Будисављевић, секретар школе