Home / Обавештења / ОБАВЕШТЕЊЕ – БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

ОБАВЕШТЕЊЕ – БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску 2024/2025. годину, по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа.

У складу са тим потребно је обезбедити податке о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци о:

  • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученицима који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и иоп3
  • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученицима из породица са троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право на добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања
  • ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат
  • ученицима који болују од ретке болести
  • ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ
  • Ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања , с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право на добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања

(средња школа, факултет) – потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврда образовно васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

За ученике који се налазе у основној школи, школа не издаје потврду , јер школа поседује податке о наведеним ученицима

-за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат- решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља

за ученике који болују од ретке болести – извештај лекара

заученицике који остварују право на туђу негу и помоћ – решење (копија) којим се утврђује наведено право

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Потребну документацију родитељи који остварују право на бесплатне уџбенике достављају одељењском старешини до 16.04.2024. како би школа могла да до 20.04.2024.године прикупљене податке проследи Министарству.

Директор школе

Игор Милићевић