Home / Обавештења / ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

На линковима који следе можете преузети Стручно упутство за организацију и реализацију ОВ рада у основној школи у школској 2021/2022. години и пратећа документа и упознати се са истим.

Стручно упутство

Индикатори и граничне вредности за процену ризика и преношења SARS вируса у популацији

Препоруке за почетак ОВ рада

О моделу рада по ком ће школа радити (а на основу Стручног упутства) од 01.09. и о свим информацијама везано за почетак школске године родитељи ће бити обавештени по доношењу одлука од стране органа школе и добијању сагласности од школске управе, најкасније до понедељка, 30.08. путем школског сајта и преко одељењских старешина.

Управа школе