Home / Обавештења / Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину

Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину

Поштовани родитељи

На линковима који следе налазе се понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину. Сва упутства су садржана у понуди. Уколико желите да набавку уџбеника извршите преко школе молимо вас да преуземте поруџбенице са упутством.

Понуда за други разред
Понуда за трећи разред
Понуда за четврти разред
Понуда за пети разред
Понуда за шести разред
Понуда за седми разред
Понуда за осми разред

Напомињемо да куповина тј. набавка уџбеника преко школе није обавезна већ родитељи до истих могу доћи на њима жељени начин.

НАПОМЕНА: За све ученике првих разреда у школској 2022/2023. години Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС у сарадњи са градом Новим Садом – градском управом за образовање, обезбедиће бесплатне уџбенике.

МПНТР је обезбедило бесплатне уџбенике за ученике од 1. до 8. разреда чији родитељи остварују право на бесплатне уџбенике по неком од три остнова (примаоци новчане социјалне помоћи, уџбеници за треће и свако наредно дете у систему школовања, ученици који се школују по ИОП-у) . Уџбеници ће до почетка наредне школске године бити достављени школама и подељени деци. Бесплатним уџбеницима обухваћени су следећи предмети: српски језик (српски језик и књижевност), математика, свет око нас, природа и друштво, биологија, историја, географија, физика, хемија и први страни језик. Уџбеници за остале предмете не улазе у састав бесплатног комплета (музичко, ликовно,други страни језик, техника и технологија, информатика и рачунарство)

Управа школе