Home / Такмичења / Жалбе Централној комисији

Жалбе Централној комисији

У тестовима за трећи разред је урађена ревизија решења трећег задатка од стране комисије за жалбе. Све приговоре можете уложити Централној комисији тако што ћете у ОШ „Никола Тесла“ у Новом Саду, донети жалбу на којој ће писати следећи подаци: шифра детета, број задатка на који се жалите и потпис родитеља или учитеља. Жалбу можете предати у понедељак и то од 8-13 часова учитељици Гордани Вукоје, а од 13 до 18 часова учитељици Славици Гудељ.