Важне информације

 1. Oбавештење о начину организације наставе у школској 2020/21. години
 2. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада и мере заштите
 3. **************************
 4. Списак изабраних уџбеника за 2021/2022. годину за ученике од I до VIII разреда
 5. Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину
 6. **************************
 7. Правилник о школском календару за школску 2020/2021. годину
 8. Табеларни преглед календара за школску 2020/2021. годину
 9. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020_2021. годину
 10. **************************
 11. Распоред часова за ученике од I до IV разреда за школску 2020/2021. годину
 12. Распоред часова за ученике од V до VIII разреда за школску 2020/2021. годину
 13. Распоред звоњења за школску 2020/2021. годину
 14. **************************
 15. Извод из закона о основама система образовања и васпитања - ПРAВA ДETETA И УЧEНИКA, OБAВEЗE И OДГOВOРНOСTИ УЧEНИКA
 16. **************************
 17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Најновији чланци

Обавештења