Важне информације

 1. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022 години
 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада
 3. Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину
 4. Продужен фебруарски распуст
 5. Измена школског календара 23.03.2022.
 6. Одлука Тима о начину рада од понедељка, 21.02.2022. године
 7. **************************
 8. Списак изабраних уџбеника за 2022/2023. годину за ученике од I до VIII разреда
 9. Понуде за дистрибуцију уџбеника за наредну школску годину
 10. **************************
 11. Правилник о изменама и допунама правилника о школском календару
 12. Табеларни приказ школског календара
 13. **************************
 14. Распоред звоњења за школску 2021/2022. годину
 15. **************************
 16. Распоред часова за ученике од V до VIII разреда за школску 2021/2022. годину
 17. **************************
 18. Извод из закона о основама система образовања и васпитања - ПРAВA ДETETA И УЧEНИКA, OБAВEЗE И OДГOВOРНOСTИ УЧEНИКA
 19. **************************
 20. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Најновији чланци

Обавештења