Важне информације

 1. Измене календара образовно-васпитног рада основне и средње школе, 23.05.2020. године
 2. Распоред школских активности након 29.06.2020. године
 3. **************************
 4. Упис ученика у први разред за школску 2020/2021. годину
 5. **************************
 6. Списак изабраних уџбеника за 2020/2021. годину за ученике од I до VIII разреда
 7. **************************
 8. Правилник о школском календару за школску 2019/2020. годину
 9. Табеларни преглед календара за школску 2019/2020. годину
 10. Распоред часова за ученике од I до IV разреда за школску 2019/2020. годину
 11. Распоред часова за ученике од V до VIII разреда за школску 2019/2020. годину
 12. Распоред звоњења за школску 2019/2020. годину
 13. Распоред пријема родитеља за школску 2019/2020. годину
 14. Распоред писмених и контролних задатака за 2019/2020. годину
 15. **************************
 16. Извод из закона о основама система образовања и васпитања - ПРAВA ДETETA И УЧEНИКA, OБAВEЗE И OДГOВOРНOСTИ УЧEНИКA
 17. **************************
 18. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Најновији чланци

Обавештења